Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Techniczno – Handlowo – Usługowego INTERPROMEX Spółka z o.o.

Przewodnicząca:          Ewelina Balt

Sekretarz:               Bożena Respondek

Członek:                 Teresa Szczęsna   

        

Zarząd Przedsiębiorstwa Techniczno – Handlowo – Usługowego INTERPROMEX Spółka z o.o.

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny:     Oliwer Topolski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju:      Maciej Fazan