Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Techniczno – Handlowo – Usługowego INTERPROMEX Spółka z o.o.

Przewodnicząca: Ewelina Balt

Sekretarz: Bożena Respondek

Członek: Teresa Szczęsna

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Techniczno – Handlowo – Usługowego INTERPROMEX Spółka z o.o.

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: Oliwer Topolski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju: Maciej Fazan