HISTORIA PTHU INTERPROMEX Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. postało w 1993r. z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Będzinie w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy Będzin. Od początku swojej działalności PTHU INTERPROMEX postrzegane było jako Przedsiębiorstwo najprężniej rozwijające się na terenie Zagłębia. Na początku działalności zatrudnionych było 150 pracowników i z roku na rok ilość osób zatrudnionych rosła.  W 1994r PTHU INTERPROMEX przejął likwidowany Państwowy Ośrodek Maszynowy. W wyniku przejęcia Ośrodka Maszynowego zatrudnienie utrzymało 40 pracowników upadającego zakładu.Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. w kolejnych latach poszerzało wachlarz świadczonych usług oraz dokonywano zakupu nowego sprzętu i urządzeń które pozwalały na wykonywanie usług na najwyższym poziomie. W roku 2000 rozpoczęto nową działalność polegającą na pielęgnacji oraz utrzymaniu terenów zielonych. Zatrudniono 68 pracowników z likwidowanego Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni. Pozwoliło to na poszerzenie katalogu świadczonych usług w zakresie robót drogowych i utrzymania zieleni. W obecnej chwili Spółka INTERPROMEX zatrudnia ponad 200 pracowników. Prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych, oczyszczania zimowego i letniego dróg, wykonuje roboty drogowe, zarządza Targowiskami Miejskimi w Będzinie jak również administruje cmentarzami komunalnymi.

 

OSIĄGNIĘCIA

2002r – PTHU INTERPROMEX otrzymało Certyfikat Ekologiczny za działalność na rzecz zdrowia i zdrowego życia

2006r – Spółka otrzymała tytuł Gazele Biznesu przyznawany przez dziennik Puls Biznesu.

2009r – Przedsiębiorstwo zostało uhonorowane Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji przez Kapitułę Laurów przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.