Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. powstało w 1993 r.

 Siedziba Spółki mieści się w Będzinie przy ul. Paryska 11

tel: 32 267 44 20 / fax: 32 267 36 17

  

 

W ramach prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX świadczy usługi zakresie:

  • odbioru i transportu odpadów: komunalnych, wielkogabarytowych, przemysłowych i niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów poremontowych
  • odbioru selektywnie gromadzonych odpadów tzw.: surowców wtórnych
  • utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni oraz konserwacji drzewostanu                                   
  • wykonania prac drogowych polegających m.in. na remontach nawierzchni dróg, chodników, robotach kanalizacyjnych wraz z regulacją urządzeń drogowych
  • zarządzania targowiskami, tj.: Targowiskiem Miejskim przy ul. Świerczewskiego, będącym największym obiektem handlowym w południowej Polsce oraz Targowiskiem Miejskim przy ul. Jasnej w Będzinie.
  • Administrowanie cmentarzem komunalnym w Będzinie oraz świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowe.
  • od roku 1996 r prowadzimy Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, która znajduje się przy siedzibie firmy przy ul. Paryska 11 gdzie wykonuje się badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów w tym posiadających instalację gazową. Badania pojazdów prowadzone są za pomocą najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych na skomputeryzowanych stanowiskach.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych I kwartał 2020